Sadržaji
Facebook stranica  Rastimo u slobodu!
Psihoenergetski tretmani
ASP program
Srčana koherencija
Terapija dodirom
EFT / Tapping
Raindrop
Vitaflex
Acess Bars
GAIA Reiki
Rekonekcija
Biopotencijali

Terapija dodiromTerapija dodirom


Psihoenergetika Psihoenergetika

 

 

Inicijalni poklon

Prvi susret uz izradu prijedloga osobnog tretmanskog plana!
Više...

 

English - counseling and therapy in englishPsychological counseling, psychotherapy and coaching in English

 

Preuzmite info letak Psihowellness © download pdf

 

 

Događanja

u pripremi: predavanje 'Prirodan način oslobađanja od strahova, trauma i drugih ograničavajućih stanja, misli i osjećaja'

- ulaz je slobodan

Opširnije...

 


Foto galerija Foto galerija

Materijali

Tematske brošure, letke i druge publikacije u .pdf formatu možete besplatno preuzeti s naših stranica.
Download

Newsletter

Želite li primati e-newsletter 'Zdravlje', molimo prijavite se na mailing listu  e-mail

Uključite se!

Osmišljavamo i provodimo programe i projekte u zajednici - uključite se!.
Podržavamo različite oblike volonterskog učestvovanja - javite nam se!
Provodite slične programe i projekte u svojoj zajednici?
Rrazmijenimo iskustva i razvijajmo se zajedno!

 

Tretmani
Savjetovanje
Psihoterapija
Coaching
EMDR
Brain Fitness
Brain Gym
Neurofeedback
Biofeedback
Psihoenergetika
Biblioterapija
Art terapija

Tretmani


BiopotencijaliBiopotencijali

Bioenergija je univerzalna životna energija koju sva živa bića primaju u svoje materijalno tijelo svojim nastankom. Ona je sveprisutna energija koja je ključ života i predstavlja stvaralački agens. Bioenergija kao takva, predmet je proučavanja mnogih od prapočetaka ljudske civilizacije i predstavlja jednu od najvećih enigmi čovječanstva. Postoji li specifična biološka i organska forma energije?

Ljudi su kroz povijest pokušavali odgovoriti na to pitanje iz različitih perspektiva; znanstvene, filozofske, religijske, medicinske, pristupali tome empirički, hipotetski, analitički, filozofski, ali sve do današnjeg dana ne postoji općeprihvaćeni i uniformirani odgovor. Različite perspektive, uvelike su uvjetovane kulturološkim odrednicama okružja koje su ih stvorile, tako da razlikujemo primjerice zapadnjački i istočnjački pristup. S jedne strane, istočnjačka kultura je kudikamo više fokusirana na duhovnost i transcedentnost, dok je s druge strane zapadnjačka usmjerenija znanstvenom i eksperimentalnom pristupu čovjeku kao živom biću, te su stoga rezultati kao i metodika pojedinih antropolških zajednica drugačiji.


BiopotencijaliZnanstveni uvid u bioenergiju

Znanost od svojih začetaka pokušava proniknuti u fenomen života. Do danas znanost nije uspjela objasniti «iskru» koja je oživjela materiju i stvorila život.  Znanstvenici su uspjeli klonirati živa bića, što je u pravom smislu reprodukcija života, ali u svakom slučaju, nije njegovo stvaranje. Ono što se sa sigurnošću danas može ustvrditi jest da živa tvar reagira na podražaje svjetlosti tj. energije različitih frekvencija, točnije rečeno, u ovisnosti o stanici, tkivu, organu, živa tvar manifestira različita ponašanja u ovisnosti o valnoj duljini energetskih podražaja.

Ono što se smatra ključem života jest makromolekula DNA, koja se pronalazi u svakoj stanici živog organizma te je nositelj genetičkog materijala organske jedinke. U nekom višem smislu, molekula DNA predstavlja potencijalnu energiju života, budući da DNA ima mogućnost autoreprodukcije i stvaranja. Sposobnost življenja jest sposobnost enkapsulacije DNA unutar stanice, čime je ostvareno reproduktivno svojstvo žive stanice. Molekula DNA ima bitno svojstvo prenošenja informacije drugoj molekuli (RNA) koja, kao prijenosnik podataka, prenosi informacije drugoj molekuli DNA. Prijenos informacije, u apstraktnom smislu, u biti znači prijenos potencijalne energije. Energija, u svom izvornom obliku, predstavlja osnovu života.

Više... vrh

BiopotencijaliNajnovija istraživanja na području fizike (Tesla, Nieper, Recami) ustvrđuju postojanje uniformnog oblika energije koja ima različite oblike pojavnosti, ali svugdje iskazuje određena ista svojstva, ponajprije određen stupanj oscilacija, ili ako se promatra cijeli sustav, entropiju, mjerljivo svojstvo neuređenosti sustava. Ono što izaziva dinamiku nekog energetskog sustava jest stalno kolebanje i protok energije kroz materiju, i što je bitno, predstavlja mjerljivu veličinu ali isključivo u njenim manifestacijama na materiji. Takva univerzalna energija uočljiva u svakom sustavu naziva se tahionska energija i samim time u okviru svoje univerzalnosti označava praiskonsku energiju. Shvaćanje svemira kao sustava začetog univerzalnim oblikom energije, dovodi do veze svaka dva entiteta u svemiru kao takvom.

Međusobna interakcija i energetski utjecaj čestica u sustavima se smatra prijenosom informacija. Informacija se lančano prijenosi na druge sudionike sustava čime je ostvarena stalna izmjena informacija i vječna dinamika sustava. Pojavnosti ovakve univerzalne energije, očitavaju se u različitim eksperimentima, ali nedostatak postojećeg pristupa je nemogućnost mjerenja i zapažanja suptilnih promjena na materiji, što je odlučujući korak ka shvaćanju globalne, univerzalne, praiskonske energije. Ono što se u području bioenergije znanstveno istražuje jesu različiti oblici kvantifikabilne energije : elektromagnetska polja, torzijska polja, moždani valovi, neurološke emanacije te stanična i atomska radijacija. Pristup ovakvim istraživanjima je najčešće emprički, te se fokusira na interakcije suptilnih energija unutar nekog sustava te utjecaj tih energija na biološke sustave i fizičku materiju. Nadalje, u području bioenergetskih istraživanja, proučava se razmjena informacija u smislu prijenosa energije i njen utjecaj na procese ozdravljenja i anomalijske fenomene živih organizama. Naprotiv uvriježenom mišljenju, razmjerno veliki broj znanstvenih i kliničkih istraživanja je proveden na ovom području. Npr. znanstveno je dokazano da antene koje emitiraju amplitudno modulirana elektromagnetska polja, utječu na centralni živčani sustav, te se kao takv koriste za lječenja insomnije i hipertenzije.. Sinusoidalno električno polje slabog inteziteta uspješno liječi artritis, ulcerus, kroničnu bol, neurološke poremećaje i popratne pojave kemoterapije.

BiopotencijaliS druge strane, osim proučavanja utjecaja eksternih čimbenika na organizam, u zadnje vrijeme se poseban naglasak u istraživanjima ove vrste stavlja na istraživanje utjecaja živih organizama na druge organizme. Emanacije ili očitavanje energetskih polja koje emitiraju živa bića, znanstvenici objašnjavaju protokom energije kroz tijelo, što je u potpunosti u skladu s tumačenjem bioenergetičara.

Više... vrh

Bioenergetsko polje

Životna snaga je pojam koji se danas veže uz bioenergetsko polje. Terapeuti rukama, akupunkturisti, kiropraktičari i mnogi drugi iscjeljitelji manipuliraju bioenergetskim poljem, balansirajući životnu energiju tijela te tako liječeći pacijenta.

Izraz bioenergetski u ovom kontekstu je dvosmislen. Ovaj termin se koristi u konvencionalnoj biokemiji te označava mjerljive izmjene energije unutar organizama, i između njih i okoliša, koji se dešavaju normalnim fizičkim i kemijskim procesima. Alternativna medicina, s druge strane percipira bioenergiju kao holističku životnu snagu koja je izvan dosega konvencionalne fizike i kemije.

Prema nekim fizičarima, uvažava se mišljenje, iako ne općenito prihvaćeno da principi bioenergetske medicine pokriće nalaze u teorijama kvantne fizike, te da je bioenergetska medicina studija o ljudskim i životinjskim tijelima i dinamičkim elektromagnetskim poljima koja egzistiraju u elektromagnetskom okolišu. Bioenergetsko polje kao specijani oblik elektromagnetizma jest jedan od modela koji su postavili fizičari i u tom kontekstu, na bioenergetsko polje se referira pojmom aura. Ljudima je specijalnom infracrvenom kamerom, moguće snimiti auru, ali ovo se može identificirati kao elektromagnetska radijacija tamnog tijela. Tamnim tijelom identeificiraju se sva ona tijela koja reflektiraju malo svijetla, te koja emitiraju oku nevidljivu infracrvenu svjetlost kao rezultat termalnim kretanja svih nabijenih čestica unutar tijela. Umiranjem, takvo infracrveno zračenje se smanjuje.

BiopotencijaliOsim infracrvenog zračenja, elektromagnetski valovi drugih frekvencija se mogu detektirati iz mozga i drugih organa. U konvencionalnoj medicini, oni služe u dijagnostičke svrhe, dok se ta činjenica u potpunosti uklapa u teorije liječenja alternativne medicine. Semyon Davidovich Kirilian je 1937. godine otkrio da fotografije živih objekata koji su stavljeni u pulsirajuće elektromagnetsko polje prikazuju auru. U Kirilanovu eksperimentu, objekt, kao npr. svježe odrezan list je smješten na fotografski film koji je lektrično izoliran od plosnate aluminijske elektrode s dielektričnim materijalom. Puslirajući snažni naboj se tada pusti preko druge elektrode koja je u izravnom kontaktu s objektom i aluminijskom elektrodom. Rezultirajuće fotografije indiciraju dinamične, promjenjive uzorke s višebojnim iskrama i svjetlošću.

Više... vrh

 

 

Cijena terapijskog susreta (60 minuta) je 300,00 kuna.

Renata Đonđ Perković, mag. psihologije i informatike
NLPt Master, EMDR i Wellness terapeut    e-mail


Bioenergija - znanstvena perspektiva.pdf
Modulations of biologic energetic field.pdf
 
   

<-- Tretmani

<-- Psihoenergetski tretmani

<-- vrh